Hoe om te gaan bij onderzoek naar vluchtige verbindingen bij partijkeuring (hoeveel steektoestellen en analyses)?

Vraag

Hoe om te gaan bij onderzoek naar vluchtige verbindingen bij partijkeuring (hoeveel steektoestellen en analyses)?

Antwoord

In de meest recente versie van de BRL SIKB 1000, protocol 1001 is vermeld dat er (additioneel) op gestratificeerd aselecte wijze 12 steektoestellen moeten worden genomen en aan het laboratorium moeten worden aangeboden.

In de AP04-V staat dat voor de bepaling van vluchtige stoffen per twaalf steektoestellen door het laboratorium aselect zes steektoestellen worden gekozen per analyse. Voor de monstervoorbehandeling wordt uit elk van de zes steektoestellen een deelmonster genomen. Per steektoestel wordt een deelmonster van ongeveer 35 gram genomen. De 6x35 gram wordt bijeen gevoegd in een extractiefles en geëxtraheerd met methanol. Het mengmonster wordt vervolgens voorbehandeld en geanalyseerd volgens de AP04 op vluchtige verbindingen (bijvoorbeeld BTEX/VOH).