Hoe lang is een (water)bodemonderzoek of partijkeuring geldig?

Vraag

Hoe lang is een (water)bodemonderzoek of partijkeuring geldig?

Antwoord

Het Besluit bodemkwaliteit stelt bewust geen maximale geldigheidstermijn aan een partijkeuring of bodemonderzoek. Dit vergt maatwerk en moet dus per situatie door het bevoegde gezag worden bekeken. De geldigheid is onder meer afhankelijk van wat er in de tussenliggende periode is gebeurd met een locatie of partij grond en de typen verontreinigingen die eventueel in de bodem/grond zijn gevonden.

Wel kunnen in een beoordelingsrichtlijn of normdocument verdere richtlijnen opgenomen zijn over de geldigheid. Zo zijn per watersysteem verdere richtlijnen in paragraaf 5.2 'Geldigheidsduur en actualisatie-onderzoek' van de NEN 5720 opgenomen.

Ook in de meeste andere bodemwet- en regelgeving zijn geen geldigheidstermijnen opgenomen. Alleen in het Besluit overige niet-meldingsplichtige gevallen van bodemverontreiniging (BONG) wordt een termijn van vijf jaren genoemd. Lees meer over een feitenonderzoek naar geldigheidstermijnen bij bodemonderzoek.