De maximale partijgrootte voor in-situ en ex-situ partijkeuringen bedraagt 10.000 ton. Geldt deze partijgrootte in alle situaties?

Vraag

De maximale partijgrootte voor in-situ en ex-situ partijkeuringen bedraagt 10.000 ton. Geldt deze partijgrootte in alle situaties?

Antwoord

Nee, niet altijd. Bij een partijkeuring gericht op asbestonderzoek en bij een partijkeuring voor het verkrijgen van een verklaring van niet-reinigbaarheid en een partijkeuring onder een duurzaam aaneengesloten verhardingslaag geldt een maximale partijgrootte van 2.000 ton. Zie hiertoe paragraaf 6.1.1 van protocol 1001.

Voor asbestonderzoek volgt dat ook uit de NEN 5707 en de Regeling bodemkwaliteit. Voor een verklaring van niet-reinigbaarheid verontreinigde grond (in het geval van het storten van verontreinigde grond) is dit opgenomen in de Regeling beoordeling reinigbaarheid grond.

Verder kent de BRL 9335, protocol 9335-1 een maximale partijgrootte van 2.000 ton voor partijen die onder de BRL 9335 zijn samengevoegd.