Welk bewijsmiddel gaat voor: partijkeuring, verkennend bodemonderzoek of bodemkwaliteitskaart?

Vraag

Welk bewijsmiddel gaat voor: partijkeuring, verkennend bodemonderzoek of bodemkwaliteitskaart?

Antwoord

Toepassing van een partij

Voor een (te) ontgraven partij geldt beleidsmatig dat een eventueel beschikbare partijkeuring boven het bewijsmiddel 'bodemkwaliteitkaart' gaat. Een partijkeuring geeft namelijk een nauwkeuriger beeld van de kwaliteit dan een bodemkwaliteitskaart, die uitgaat van een gemiddelde kwaliteit over een groter gebied. Maar in het Bbk is geen voorrang aan een van de bewijsmiddelen gegeven. Deze beleidsmatige en ook in de Richtlijn bodemkwaliteitskaarten (pagina 28) aangegeven voorkeursvolgorde kan dus niet worden afgedwongen.

Kwaliteitsklasse ontvangende bodem

Voor de bepaling van de kwaliteitsklasse van de ontvangende bodem geldt dat bij generiek beleid een bewijsmiddel noodzakelijk is van de kwaliteit van de ontvangende bodem. In de artikelen 4.3.4 en 4.3.5 van de Regeling bodemkwaliteit zijn NEN 5740 bodemonderzoeken (beperkt aantal protocollen) en bodemkwaliteitskaarten als geldige bewijsmiddelen aangewezen. Voor deze bewijsmiddelen is geen onderlinge rangorde vastgelegd. Beleidsmatig heeft het de voorkeur de bodemkwaliteitskaart te volgen. Dit om te voorkomen dat er een lappendeken aan toepassingseisen kan ontstaan. Door middel van gebiedspecifiek beleid kan de gemeente in de nota bodembeheer deze beleidsmatige voorkeur vastleggen.