Wat zijn bronlocaties van PFAS?

Vraag

Wat zijn bronlocaties van PFAS?

Antwoord

Locaties waar PFAS worden geproduceerd en/of producten met PFAS worden gefabriceerd, maar ook brandweeroefenplaatsen zonder deugdelijke bodembeschermende voorzieningen) kunnen bron- of risicolocaties zijn. Meer informatie kunt u vinden in het rapport van het Expertisecentrum PFAS over potentiële risicolocaties, of in de rapportage van het onderzoek naar bronnen van PFAS voor het Nederlandse oppervlaktewater.

Voor vragen over concrete locaties kunt u contact opnemen met het bevoegd gezag.