Wat zijn bronlocaties van PFAS?

Vraag

Wat zijn bronlocaties van PFAS?

Antwoord

Locaties waar PFAS worden geproduceerd en/of producten met PFAS worden gefabriceerd, maar ook brandweeroefenplaatsen zonder deugdelijke bodembeschermende voorzieningen) kunnen bron- of risicolocaties zijn. Meer informatie kunt u vinden in het rapport van het Expertisecentrum PFAS over potentiële risicolocaties. Voor vragen over concrete locaties kunt u contact opnemen met het bevoegd gezag.