Mag voor BRL KBI 6000-00/21 erkende werkzaamheden aan het bovengrondse deel van bodemenergiesystemen personeel van een ander bedrijf worden ingehuurd?

Vraag

Mag voor BRL KBI 6000-00/21 erkende werkzaamheden aan het bovengrondse deel van bodemenergiesystemen personeel van een ander bedrijf worden ingehuurd?

Antwoord

Ja, onder de voorwaarde dat de in te huren persoon voldoet aan dezelfde eisen die gelden voor het eigen personeel van het bedrijf dat BRL KBI 6000-00/21 erkend is. Dit betreft:

  1. Vakbekwaamheid; de persoon moet beschikken over de juiste diploma’s. Deskundigheidseisen zijn uitgeschreven in de BRL KBI 6000-21. Zie voor specificatie de website van 'Kwaliteit voor Installaties Nederland'
  2. Gewerkt wordt onder het kwaliteitssysteem van het erkende bedrijf dat inhuurt. De persoon dient bijvoorbeeld checklists te hanteren die het erkende bedrijf ook hanteert.

Deze eisen aan inhuur zijn in de BRL KBI 6000-00 en 6000-21 beschreven.

Bodem+ heeft een notitie opgesteld waarin wordt uitgelegd hoe de erkenningsregeling voor bodemenergie wettelijk is geregeld.
De ILT heeft een memo (pdf, 262 kB) opgesteld waarin ze aangeven welke afwijkingen er in de praktijk voorkomen. De ILT treed handhavend op tegen deze afwijkingen.