Formulier verzoek om advies beoordeling gelijkwaardigheid maatwerk op basis van de NRB

Met dit formulier kunt u, als bevoegd gezag, een verzoek indienen om advies van de Klankbordgroep Bodembescherming.

Om een aanvraag in behandeling te kunnen nemen, moet deze volledig zijn en voldoende onderbouwd. De gelijkwaardigheid moet objectief zijn aangetoond met bijvoorbeeld representatieve meetgegevens, onderbouwde berekeningen of risico-analyses. Deze eventueel benodigde onderzoeksrapporten moeten onderdeel uitmaken van dit aanvraagformulier.

Vul hieronder de conctactgegevens in van de contactpersoon bij het bevoegd gezag.

Wij stellen het op prijs als u dit formulier zo volledig mogelijk invult, zodat wij uw verzoek zo goed mogelijk kunnen behandelen. Velden met een (*) zijn verplicht. Het vermelden van uw telefoonnummer kan ons helpen als wij nog aanvullende vragen hebben.