Adviezen beoordeling gelijkwaardigheid

Op deze pagina vindt u een overzicht van de adviezen die de Klankbordgroep Bodembescherming heeft uitgebracht. Ook zijn voor elk uitgebracht advies de belangrijkste gegevens samengevat.

De adviezen zijn tot stand gekomen met behulp van minimaal twee ter zake deskundigen uit een deskundigenpool.

Overzicht adviezen

Aanvrager Onderwerp Datum advies Samenvatting verzoek en advies
Gemeente Haarlemmermeer

Combinatie van voorziening en maatregelen bij een anti-icing installatie

26 november 2012 advies anti-icing (pdf, 35 kB)