Omgevingswet

bodem met grassprieten

De Omgevingswet bundelt de regels over ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. De wet heeft gevolgen voor overheden, burgers en bedrijven.

Het Aanvullingsspoor bodem voert een aantal wijzigingen en aanvullingen door in de Omgevingswet.

Aandeslagmetdeomgevingswet.nl biedt juridische uitleg en praktische toepassingen van de Omgevingswet, de onderliggende regelgeving en de digitale voorzieningen.