Factsheet omgaan met bermgrond bij auto(snel)wegen

Er blijkt in de praktijk nog heel veel onduidelijkheid over de interpretatie van de artikelen 63 en 64 over bermgrond van auto(snel)wegen. Resulterend in discussies tijdens de voorbereiding en uitvoering van projecten tussen het bevoegd gezag en de uitvoerende partijen, vooral over de kwaliteit “industrie” en de “10 meter-zone”. Daarom is helderheid en uniformiteit gewenst.