Geldt het tijdelijk handelingskader van rijkswege of is het bevoegd gezag (Bbk) verplicht om beleid te maken? Blijft reeds vastgesteld beleid geldig? Hoe weet ik of lokaal beleid is vastgesteld?

Vraag

Geldt het tijdelijk handelingskader van rijkswege of is het bevoegd gezag (Bbk) verplicht om beleid te maken? Blijft reeds vastgesteld beleid geldig? Hoe weet ik of lokaal beleid is vastgesteld?

Antwoord

Nee, het bevoegd gezag is niet verplicht om gebiedsspecifiek beleid vast te stellen. Als het bevoegd gezag gebruik wil maken van de landelijk geldende toepassingsnormen, kan dat zonder hiervoor een beleidsdocument vast te stellen of aan te passen. Als het bevoegd gezag onderbouwd andere normen wil hanteren kan het bevoegd gezag gebiedsspecifiek beleid vaststellen (zie de vraag Welke procedure geldt bij het vaststellen voor lokaal beleid). Raadpleeg de website van de gemeente of omgevingsdienst/regionale uitvoeringsdienst om na te gaan of de betreffende gemeente lokaal beleid heeft vastgesteld.

Als het bevoegd gezag reeds voorafgaand aan het vaststellen van het tijdelijk handelingskader eigen beleid heeft vastgesteld (gebiedsspecifiek beleid of beleid ter invulling van de zorgplicht), blijft dit eigen beleid geldig en gaat voor de regels en toepassingsnormen uit het landelijk geldende tijdelijk handelingskader.