Welke normen gelden bij hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie in grootschalige toepassingen op de landbodem?

Vraag

Welke normen gelden bij hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie in grootschalige toepassingen op de landbodem?

Antwoord

Voor het toepassen van grond en baggerspecie in een grootschalige toepassing (uitgezonderd de afdeklaag) op de landbodem gelden de norm van 7 μg/kg ds voor PFOA en de norm van 3 μg/kg ds voor PFOS, GenX en andere individuele PFAS. Onderzoek naar de kwaliteit van de ontvangende bodem is bij grootschalige toepassingen niet noodzakelijk. In grondwaterbeschermingsgebieden is de bepalingsgrens (0,1 ug/kg ds) de toepassingsnorm voor het toepassen van niet-gebiedseigen grond en baggerspecie boven grondwaterniveau. Voor toepassingen onder het grondwaterniveau geldt de voorlopige achtergrondwaarde, te weten 0,9 μg/kg d.s. voor PFOS en 0,8 μg/kg d.s voor PFOA en andere PFAS als toepassingseis.

De eisen aan de kwaliteit van de afdeklaag van een grootschalige bodemtoepassing zijn na te lezen in de veelgestelde vraag Waaraan moet de kwaliteit van de leeflaag van een grootschalige toepassing voldoen. De eisen voor PFAS in de afdeklaag zijn te vinden in de veelgestelde vraag Welke generieke normen gelden bij hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie op de landbodem (m.u.v. grootschalige toepassingen).