Zijn BoToVa en de Risicotoolbox (water)bodem aangepast op de normen voor PFAS?

Vraag

Zijn BoToVa en de Risicotoolbox (water)bodem aangepast op de normen voor PFAS?

Antwoord

De applicaties BoToVa, de Risicotoolbox bodem en de Risicotoolbox waterbodem zijn niet aangepast op de normstelling uit het tijdelijk handelingskader voor PFAS. Aanpassing is voorzien op het moment dat de definitieve normstelling wordt afgeleid en opgenomen in de regelgeving.

Voor het toetsen van meetresultaten aan de normwaarden voor PFAS moet – aanvullend op de reguliere toetsing voor de andere chemische stoffen – een afzonderlijke toetsing aan de toepassingsnormen PFAS worden uitgevoerd. Bij het maken van lokaal beleid kan het bevoegd gezag voor de risicobeoordeling de aanwezige informatie op de website van en de aanwezige kennis bij het RIVM gebruiken. Wel is in de herfst van 2020 een aanpassing van BoToVa voorzien waarbij de rekenregels (bodemtypecorrectie, optellen en middelen van meetwaarden) voor PFAS ingebouwd zullen worden.