Wat houdt de wijziging van artikel 28 Wbb in?

Vraag

Wat houdt de wijziging van artikel 28 Wbb in?

Antwoord

De wijziging van artikel 28 Wbb heeft betrekking op het derde en vierde lid van artikel 28 Wbb. Daarin is een bijzondere melding opgenomen over onttrekkingen van verontreinigd grondwater, waarbij geen oogmerk tot saneren bestaat. In het derde lid staat omschreven om welke situaties het gaat. Het vierde lid schrijft voor welke gegevens bij de melding moeten worden verstrekt. Indien hieraan wordt voldaan kan een beschikking ernst en spoed achterwege blijven. De nieuwe artikelleden zijn dus niet van toepassing op grondwateronttrekkingen die onderdeel uitmaken van een breder geheel van handelingen, zoals een onttrekking in het kader van een bodemsanering.