Geldt voor het verlenen van instemming op het evaluatieverslag de beslistermijn van de Awb?

Vraag

Geldt voor het verlenen van instemming op het evaluatieverslag de beslistermijn van de Awb?

Antwoord

De instemming met het verslag door het bevoegd gezag is een beschikking in de zin van de Awb. Er is geen beslissingstermijn opgenomen in de wet, hetgeen betekent dat de termijnen van de Awb van toepassing zijn. Het bevoegd gezag moet binnen een redelijke termijn beslissen. De termijn verstrijkt in elk geval acht weken na ontvangstdatum van het verslag.