Moet er een nieuwe beschikking "ernst & spoed" worden genomen als er na een deelsanering geen acute risico's meer zijn?

Vraag

Moet er een nieuwe beschikking "ernst & spoed" worden genomen als er na een deelsanering geen acute risico's meer zijn?

Antwoord

Bij ongewijzigd gebruik hoeft u in de volgende situatie geen actie te ondernemen: er is een deelsanering uitgevoerd op basis van een lokaal onderzoek, waaruit is gebleken dat er geen sprake is van onaanvaardbaar risico buiten het gesaneerde gedeelte. Maar zodra het gebruik wijzigt, bijvoorbeeld van voormalig industriegebied naar nieuwe woonwijk, moet de risicobeoordeling opnieuw worden uitgevoerd. Hierna wordt een nieuwe beschikking afgegeven. In geval van gefaseerde sanering ligt dit anders. In dat geval wordt immers het gehele geval binnen een afgesproken termijn aangepakt. Er is dan ook geen sprake van een nieuwe beschikking.