Waar is vastgelegd welk bestuursorgaan bevoegd is tot bestuurlijke handhaving van artikel 13 Wbb?

Vraag

Waar is vastgelegd welk bestuursorgaan bevoegd is tot bestuurlijke handhaving van artikel 13 Wbb?

Antwoord

Het derde lid van artikel 95 Wbb geeft aan welke bestuursorganen bevoegd zijn tot bestuursrechtelijke handhaving van artikel 13 Wbb. Het betreft de minister van Infrastructuur en Milieu, gedeputeerde staten, burgemeester en wethouders. De wet bevat geen voorrangsregeling, zodat méér bestuursorganen tegelijkertijd handhavingsbevoegd kunnen zijn.