Wanneer is een sanering (zonder nazorg) afgerond?

Vraag

Wanneer is een sanering (zonder nazorg) afgerond?

Antwoord

Zodra het bevoegd gezag het evaluatieverslag (art. 39 lid c) van de saneerder ontvangt, is de sanering feitelijk afgerond. Met het indienen van het verslag geeft de saneerder aan dat de sanering naar behoren is uitgevoerd. Aansluitend volgt de beoordeling van het bevoegd gezag. Als deze instemt met het evaluatieverslag is de sanering definitief afgerond. De saneerder heeft aan zijn verplichtingen voldaan. De Wbb schrijft voor dat het saneringsplan een einddatum bevat. Als de sanering de einddatum dreigt te overschrijden kan het bevoegd gezag de saneerder hierop aanspreken en verlangen dat er ofwel een aangepast saneringsplan komt, ofwel een afronding van de sanering plaats vindt (door indienen van het evaluatieverslag). Op deze manier wordt voorkomen dat een sanering blijft voortduren.