Factsheet Bodemenergiesystemen Wet en regelgeving gemeente

Per 1 juli 2013 gelden er nieuwe regels gelden voor zowel open als gesloten bodemenergiesystemen. Deze regels zijn opgenomen in het zogenaamde Wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen, kortweg WBBE genoemd. Dat heeft gevolgen voor de gebruikers van dergelijke systemen maar ook voor het bevoegd gezag. Voor de open systemen is de provincie bevoegd gezag en voor gesloten systemen de gemeente. Deze factsheet gaat in op de nieuwe taken die het Wijzigingsbesluit met zich meebrengt voor gemeenten. Deze nieuwe taken vragen o.a. om extra kennisontwikkeling en een efficiënte organisatie rondom dit onderwerp binnen de gemeente/regionale uitvoeringsdienst.