Aanmelden/mutatie locatie

Met behulp van de formulieren onder 'Meer informatie' kunt u mutaties of een nieuwe locatie (verwerker van grond/baggerspecie, stortplaats) doorgeven aan Bodem+. De gegevens kunt u sturen naar thom.maas@rws.nl, hij is telefonisch bereikbaar onder: 06 4637 2880.

Downloads