Landelijk overzicht verwerkers

Dit is een ingang naar overzichten van verschillende verwerkers per techniek/provincie. De aanwezigheid in deze overzichten betekent niet dat het bedrijf erkend is voor deze werkzaamheid.

Controleer middels de Zoekingang naar erkende instellingen of de verwerker van uw keuze op dit moment over een erkenning voor BRL SIKB 7500 en één van de onderliggende protocollen beschikt.

Reinigers, baggerspecieverwerkers en immobiliseerders

Het 'Overzicht verwerkers' bestaat sinds september 2000. Het overzicht is gebaseerd op bij Bodem+ aanwezige informatie en aangevuld met gegevens afkomstig uit een enquête onder de diverse verwerkers.

In dit overzicht zijn de verwerkingslocaties per provincie opgenomen. Per locatie wordt er ondermeer informatie gegeven over de de verwerker, contactpersonen, de verwerkingstechniek en bereikbaarheid. De in dit overzicht opgenomen verwerkingstechnieken betreffen diverse methoden van grondreiniging, immobilisatie en baggerspecieverwerkingstechnieken.

In één oogopslag te zien welke verwerkinslocaties er in een provincie voorkomen, waar ze zijn gelegen en welke verwerker het betreft.

Overname en gebruik van de gegevens is geoorloofd zonder toestemming van Bodem+. Bodem+ kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke schade of overlast door overname en of gebruik van de in dit overzicht opgenomen informatie.