Landelijk overzicht verwerkers

Via Erkenningen zoeken kunt u controleren of een verwerker van uw keuze op dit moment over een erkenning voor BRL SIKB 7500 en één van de onderliggende protocollen beschikt:

  • SIKB 7500 - 7510-B Biologische reiniging/behandeling (incl. landfarming)
  • SIKB 7500 - 7510-E Extractieve reiniging/bewerking
  • SIKB 7500 - 7510-F Fysische scheiding (nat of droog zeven)
  • SIKB 7500 - 7510-K Koude immobilisatie
  • SIKB 7500 - 7510-T Thermische reiniging
  • SIKB 7500 - 7510-Z Eenvoudige procesmatige zandscheiding van (zandige) baggerspecie