Grond en baggerspecie - PFAS Algemeen en tijdelijk handelingskader

Onze helpdesk krijgt vaak terugkomende vragen. Hieronder staan de veelgestelde vragen met antwoorden over het Besluit bodemkwaliteit, Grond en baggerspecie - PFAS Algemeen en tijdelijk handelingskader.