Handreikingen bodem voor gemeenten

De per 2013 geactualiseerde ‘Handreikingen bodem voor gemeenten' zijn beschikbaar voor iedereen die meer wil weten over bodembeleid en ontwikkelingen in regelgeving. De handreikingen zijn er vooral voor 429 gemeenten die niet onder het aanwijzingsbesluit bevoegd gezag Wbb vallen. De ambtenaren van deze gemeenten hebben bodem als onderdeel in hun takenpakket.

Waarschuwing!
Deze handreikingen zijn gedateerd en sluiten niet (meer) aan op de regelgeving na inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Waarom handreikingen
Het is voor de ambtenaren binnen gemeenten vaak ondoenlijk om op de hoogte te zijn van bestaande bodemtaken. Laat staan om op de hoogte te blijven van het veranderende bodembeleid. Voor deze gemeenten is door Bodem+, het Gelders bodemberaad en het platform Bodembeheer Brabant gezamenlijk de handreikingen voor kleine gemeenten ontwikkeld.

Doel handreikingen
Deze handreikingen zijn bedoeld als een pakket handige, actuele praktijkdocumenten. Dat betekent dat in de handreikingen wordt ingegaan op het beleid en ontwikkelingen in de regelgeving.

Betrokken partijen
De handreikingen voor de kleine gemeenten zijn tot stand gekomen door consultatie c.q. inbreng vanuit een begeleidingsgroep. De begeleidingsgroep heeft bestaan uit mensen van gemeenten, milieudiensten, regio's, (technici en juristen). Deelnemers aan de begeleidingsgroep waren: gemeente Ede, gemeente Nieuwegein, gemeente Deventer, gemeente Arnhem, gemeente Breda, gemeente Etten-Leur, Milieudienst Noord West Utrecht, Milieudienst West Friesland, Milieudienst Rijnmond (DCMR), Regionale Milieudienst West-Brabant, Samenwerkingsverband regio Eindhoven, provincie Noord-Brabant en Bodem+. De handreikingen zijn oorspronkelijk opgesteld door adviesbureau Witteveen en Bos in 2009 met een beperkte actualisatie op wet en regelgeving door Tauw in 2013 en in 2018 van de Handreiking Bedrijvenregeling.

Er zijn negen titels beschikbaar: