Instrumenten bodembeleid

Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Op www.bodemrichtlijn.nl zijn kort de hoofdzaken weergegeven van het bodembeleid en waterbodembeleid en de vigerende (water)bodemregelgeving. We beschouwen hierbij grondwater als integraal onderdeel van de bodem.

Bodemambities

De website RoutePlanner BodemAmbities is opgesteld voor gemeenten, provincies en waterschappen. Deze ondersteunt u bij het opstellen van uw Nota Bodembeheer waarin uw BodemAmbities worden vastgelegd.

Meer informatie


Banner BodemVizier