Instrumenten bodembeleid

Bodemambities

De website RoutePlanner BodemAmbities is opgesteld voor gemeenten, provincies en waterschappen. Deze ondersteunt u bij het opstellen van uw Omgevingsvisie waarin uw BodemAmbities worden vastgelegd.

Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Op www.bodemrichtlijn.nl zijn kort de hoofdzaken weergegeven van het bodembeleid en waterbodembeleid en de vigerende (water)bodemregelgeving. We beschouwen hierbij grondwater als integraal onderdeel van de bodem.

Meer informatie


Banner BodemVizier