Praktijkvoorbeelden bodembeleid

Bodem+ biedt op haar website ruimte voor collegiale kennisuitwisseling aan de hand van voorbeelden uit de praktijk. In deze rubriek kunt u als overheidsorganisatie, producten laten plaatsen waarvan u denkt dat deze nuttig zijn voor (uw collega’s bij) andere overheden.

In deze rubriek worden bij een aantal thema’s documenten beschikbaar gesteld waar u mogelijk uw voordeel mee kunt doen. Hierbij kunt u denken aan handleidingen, checklisten, voorbeelden van beschikkingen enz. Bij ieder document wordt een korte beschrijving gegeven van het thema en de contactgegevens van de organisatie die het product beschikbaar heeft gesteld.

Plaatsingsbeleid
Praktijkvoorbeelden worden alleen geplaatst op verzoek van een overheidsinstelling en met toestemming van de betreffende overheidsinstelling. Bij het praktijkvoorbeeld wordt een contactpersoon aangegeven en een verwijzing naar de betreffende overheidsinstelling. Bodem+ beslist uiteindelijk over plaatsing.

Praktijkvoorbeelden aanmelden
Heeft u ook een product dat nuttig kan zijn voor andere overheden? Meldt dit praktijkvoorbeeld dan aan voor plaatsing op onze website. Hiervoor kunt u gebruik maken van het standaard format (doc, 25 kB). Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met bert.brok@rws.nl.

Bodem+ is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de geplaatste documenten. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van de geplaatste documenten ligt bij de opsteller van het product. Tevens willen wij u er op wijzen dat de geplaatste voorbeelden door of in opdracht van overheden in het hele land zijn ontwikkeld en uitsluitend een voorbeeldfunctie hebben.

Meer informatie