Alleen u maakt het Nederland van 2050 mogelijk

Hebben we genoeg Nederland voor onze transities? Die vraag stelde Rijkswaterstaat aan het Bodemtraineeship. Sverre van Klaveren, Nàdia Mobron, Esmeralda Mobron en Kevin de Koeijer rekenden de claims op land en bodem door en vonden dat we zonder keuzes en het slim inzetten van bodem en land 3 keer Nederland nodig hebben.

Transities willen land en bodem

De wens tot verduurzaming van de energie, een duurzaam voedselsysteem en de totstandkoming van een circulaire economie vragen allen om land en bodem. Maar ook andere maatschappelijke claims: adaptatie aan klimaatverandering, voldoende woonruimte, herstel natuur en biodiversiteit kunnen niet zonder land en een goed bodemsysteem. Kan dat allemaal wel?

We hebben elke cm2 in Nederland nodig

Sverre van Klaveren en zijn team hebben deze claims onderzocht. Ze hebben doorgerekend hoeveel land er in Nederland nodig is en welke bodem daarvoor geschikt is. Voor landbouw als je kringlopen sluit. Waar in Nederland passen welke vormen van landbouw? Waar vindt uitbreiding van natuur plaats en hoeveel ruimte vragen wind- en zonne-energie? Heel veel blijkt!

Het onderzoek en de bevindingen zijn te lezen in het rapport: Claims op de Bodem - Is er genoeg ruimte voor onze transities?