Producten Impuls Lokaal Bodembeheer (ILB2)

Wat heeft de ILB2 opgeleverd? Op deze pagina staan de verschillende producten die zijn opgeleverd. Zie ook de kaart met de projectgegevens.

De Impuls Lokaal Bodembeheer (ILB) was een werkwijze waarbij decentrale overheden tijdelijk werden ondersteund om te komen tot duurzaam bodem- en ondergrondbeleid.

De eerste ILB (ILB1) liep gedurende 2009 tot en met 2011 en was gericht op de implementatie van het Besluit bodemkwaliteit. De tweede ILB ronde liep van oktober 2012 tot en met april 2013. Tijdens deze Impuls stond de verbreding van het bodembeleid centraal met de thema’s Ondergrond, Ecosysteemdiensten en Professioneel opdrachtgeverschap & handhaving.