Over ons

UP-vakjes2

Team Uitvoeringsprogramma convenant Bodem & Ondergrond

Op 12 juli 2017 heeft de Stuurgroep Ondergrond, Bodem en Grondwater (SG OB&G) akkoord gegeven op het vervlechten van het Uitvoeringsprogramma STRONG en het Uitvoeringsprogramma  Convenant Bodem en Ondergrond. Dit heeft geleidt tot één Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond.

Het team van het Uitvoeringsprogramma wordt geleid door de programmamanager. Het bedrijfsleven is aangesloten bij het team. Vanuit de convenantspartijen zijn projectleiders aanwezig. De ondersteuning komt van Rijkswaterstaat Bodem+. Voor nieuwe, kleinere en tijdelijke projecten, worden vanuit de convenantpartijen mensen ingezet.

Het team bestaat uit:

Corné_Nijburg_80Corné Nijburg

programmamanager
telefoon 06 46 22 88 34
e-mail Corne.nijburg@rws.nl

Irma_Kerkhof_80Irma Kerkhof

programmasecretaris
projectleider Communicatie
telefoon 06 55 73 64 78, e-mail Irma.kerkhof@rws.nl

Yvonne_Verweij_80Yvonne Verweij

programmaondersteuner
telefoon 06 46 93 57 88
e-mail Yvonne.verweij@rws.nl

Ron_Nap_80Ron Nap

projectleider Gebiedsgericht Grondwaterbeheer
telefoon 06 52 47 58 37
e-mail r.nap@apeldoorn.nl

René_Smolders_80René Smolders

projectleider Spoed
telefoon 06 53 33 86 73
e-mail cmw.smolders@breda.nl

Erik_Verhallen_80Erik Verhallen

projectsecretaris Spoed
telefoon 06 11 53 98 13
e-mail Erik.verhallen@rws.nl

Michiel_Gadella_80Michiel Gadella

projectsecretaris Mid Term Review
telefoon 06 46 37 28 77
e-mail Michiel.gadella@rws.nl

Astrid_Slegers_80Astrid Slegers

projectleider Ondergrond
telefoon 06 53 65 34 35
e-mail Aslegers@brabant.nl

Jan_Fokkens_80Jan Fokkens

bedrijfsleven
telefoon 06 53 12 17 71
e-mail Jan.fokkens@rws.nl

Martin_van_Gelderen_80Martin van Gelderen

ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
telefoon 06 15 35 96 57
e-mail Martin.van.gelderen@minienm.nl

Leo Hamerlinckfoto Leo Hamerlinck

projectleider Kennis
telefoon 06 15 96 40 05
e-mail La.hamerlinck@pzh.nl

Jos van WerschFoto Jos van Wersch

projectsecretaris Kennis
telefoon 06 11 39 74 06
e-mail Jos.van.wersch@rws.nl

Ariane Tuinenburg

projectsecretaris Gebiedsgericht Grondwaterbeheer
telefoon 06 21 62 34 29
e-mail Ariane.jansen@rws.nl

Douwe Jonkersfoto Douwe Jonkers

ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
telefoon 06 21 22 71 41
e-mail Douwe.Jonkers@minienm.nl

Sverre van KlaverenSverre van Klaveren

trainee
telefoon 06 20 93 75 65
e-mail sklaveren@uvw.nl

Downloads


beeldmerk UP Convenant BenO