Evaluatieverslag werkconferentie geothermie 29 november 2017

Op 29 november 2017 is de Werkconferentie ‘Geothermie in de gebouwde omgeving’ voor de regio Utrecht gehouden. Gemeente Utrecht en provincie Utrecht organiseerden samen deze werkconferentie.
Het Uitvoeringsprogramma Convenant Bodem en Ondergrond heeft steun aan de werkconferentie gegeven door mee te denken in de voorbereiding en een financiële bijdrage in de voorbereidingskosten te verstrekken. Het uitvoeringsprogramma steunt hiermee partijen die zich actief inzetten om tot een goede balans tussen beschermen en benutten van de ondergrond te komen.

De werkconferentie heeft ons in contact gebracht met een breder netwerk van deskundigen en geïnteresseerden in geothermie. Voor de komende periode zien wij het als onze taak het netwerk verder te voeden en benutten om onze gezamenlijke doelstelling te bereiken. Bij de benutting van bodemenergie staan de transitie naar een duurzame energievoorziening in combinatie met het duurzaam en efficiënt beheer en gebruik van de ondergrond als gezamenlijke opgaven centraal.