Regionale bodematlas regio Midden-Holland

Praktijkvoorbeeld

Op 10 december 2007 is door de wethouders RO en Milieu van de gemeenten in de regio Midden-Holland de Regionale Bodematlas vastgesteld. De atlas is het resultaat van een pilotproject dat de Omgevingsdienst Midden-Holland samen met de provincie Zuid-Holland heeft uitgevoerd.

De Regionale Bodematlas geeft een overzicht van beschikbare informatie over bodemdaling, draagkracht, verzilting, aardkundige waarden, archeologie, ondergronds bouwen en koude-warmte-opslag. Met de atlas in de hand kunnen de ambtenaren die zich bezighouden met ruimtelijke plannen de ondergrond betrekken bij de planvorming en zo beslissingen nemen op basis van de juiste argumenten en informatie. Om dit te stimuleren hebben de wethouders aan het ISMH (Milieudienst) gevraagd om een implementatieplan uit te werken en bij de bodematlas te voegen.

Contact

Als  u vragen en/of opmerkingen heeft of meer informatie wilt, kunt u contact opnemen met de heer B. van den Berg (bvandenberg.md@ismh.nl) van de Milieudienst Midden-Holland.

Externe links (worden geopend in een nieuw venster)