Wat is de Eural?

Vraag

Wat is de Eural?

Antwoord

Op 8 mei 2002 is de Europese afvalstoffenlijst (Eural) in werking getreden. In de Eural benoemt de Europese Commissie afvalstoffen en bepaalt zij wanneer een afvalstof gevaarlijk is.
De nieuwe lijst is een samenvoeging van de Europese lijst van gevaarlijke afvalstoffen en de Europese afvalcatalogus. De Eural vervangt drie Nederlandse regelingen: het Besluit aanwijzing gevaarlijke afvalstoffen (BAGA), de Regeling aanwijzing gevaarlijke afvalstoffen (RAGA), de Regeling aanvulling aanwijzing gevaarlijke afvalstoffen (RAAGA).
Op 8 mei 2002 is ook de Wet tot wijziging van de wet milieubeheer grotendeels in werking getreden. Deze wet, die het afvalhoofdstuk van de Wet milieubeheer ingrijpend verandert, was onder meer noodzakelijk om de Europese afvalstoffenlijst in te kunnen voeren.