Hoe werkt het vanaf 2024

Logo_IPLO

Eural

De Eural is de Europese afvalstoffenlijst. In deze afvalstoffenlijst benoemt de Europese Commissie specifieke afvalstoffen. Alle afvalstoffen vallen onder een van de codes van de Eural. De lijst geeft ook aan welke afvalstof gevaarlijk is of niet.