Handvat opslag grond en baggerspecie

Dit stroomschema geeft op basis van complexe wettelijke regels rondom opslag van grond en baggerspecie een handvat om hier praktisch mee om te gaan.

Let op: deze regels gelden onder het Activiteitenbesluit en het Besluit bodemkwaliteit. Onder de Omgevingswet gelden de regels van het Besluit activiteiten leefomgeving.