Mijnsteengebieden

In de Regeling Bodemkwaliteit zijn herkomstgebieden waaruit toe te passen mijnsteen afkomstig is aangewezen. Ook zijn toepassingsgebieden voor mijnsteen aangewezen. In de regeling verwijzen bijlage P en Q naar de website van www.bodemplus.nl voor de kaarten van mijnsteengebieden. U vindt onderstaande kaarten in de bijlage.

  1. Mijnsteengebieden gemeente Brunssum, versie 14-12-2010
  2. Mijnsteengebieden gemeente Heerlen midden, versie 14-12-2010
  3. Mijnsteengebieden gemeente Heerlen noord, versie 14-12-2010
  4. Mijnsteengebieden gemeente Kerkrade, versie 14-12-2010
  5. Mijnsteengebieden gemeente Landgraaf, versie 14-12-2010
  6. Mijnsteengebieden gemeente Maasgouw noord, versie 14-12-2010
  7. Mijnsteengebieden gemeente Maasgouw zuid, versie 14-12-2010

Link:
Duurzaam hergebruik mijnsteen in Limburg blijft toegestaan – gewijzigd Bbk voor mijnsteen van kracht per 14 april 2012

Bijlagen(n):
Kaarten van mijnsteengebieden zoals omschreven in de bijlagen P en Q in de Regeling Bodemkwaliteit