Wat is BoToVa?

Vraag

Wat is BoToVa?

Antwoord

BoToVa staat voor Bodemtoets- en Validatieservice. Met deze service faciliteert de Rijksoverheid de ontwikkelaars van toetsapplicaties. Scope van de service is de toetsing aan normen voor land- en waterbodem, grond en baggerspecie, grondwater en bouwstoffen. De service biedt hiervoor verschillende opties: (a) een webservice (een ‘rekenmachine') en (b) een mogelijkheid om de eigen applicatie met zelfgeprogrammeerde toetsregels te valideren aan de hand van door het Rijk aangeboden geschematiseerde toetsregels en validatie-bestanden.

Gebruik van BoToVa kent geen wettelijke verplichting.