Welke toetsen kan ik als applicatie met behulp van BoToVa aanbieden?

Vraag

Welke toetsen kan ik als applicatie met behulp van BoToVa aanbieden?

Antwoord

BoToVa voorziet bij volledige totstandkoming, zoals nu beoogd en afgestemd tussen markt en overheid, in de toetsingen aan de normen in de Regeling Bodemkwaliteit, de Circulaire Bodemsanering en de Regeling reinigbaarheid grond.

Zie het status overzicht en de planning van BoToVa op de website http://www.botova-service.nl/.

Op 1 november 2013 zijn de zes meest gebruikte toetsen beschikbaar via BoToVa:

  • Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem
  • Beoordeling kwaliteit ontvangende landbodem
  • Beoordeling kwaliteit van bagger en ontvangende bodem bij toepassing in een oppervlaktewaterlichaam
  • Beoordeling kwaliteit van grond bij toepassing op bodem of oever van oppervlaktewaterlichaam
  • Toetsing aan interventiewaarde voor grond conform Circulaire Bodemsanering
  • Toetsing aan streef- en interventiewaarden grondwater conform Circulaire Bodemsanering

De volgende toetsen staan momenteel gepland om in BoToVa te realiseren:

  • Grond en Bagger - Emissie(toets)waarden Grootschalige toepassingen
  • Bouwstoffen
  • Bagger - Verspreiden op aangrenzende percelen en in oppervlaktewaterlichamen (zoet en zout)
  • Regeling reinigbaarheid grond