Interreg (EU-programma)

Interreg is een Europese subsidieregeling voor ruimtelijke en regionale ontwikkeling. Partijen uit verschillende landen werken samen aan de projecten die onder Interreg vallen.

Er zijn vier categorieën van Interreg-projecten:

  1. Onderzoek en innovatie
  2. Concurrentievermogen van het MKB
  3. Koolstofarme economie
  4. Milieu en efficiënt gebruik van hulpbronnen

Voorbeelden van ‘bodemprojecten’ in het Interreg-programma

  • Cocoon: project gericht op het management van stortplaatsen op land. Zijn er nieuwe landgebruiksfuncties op deze stortplaatsen mogelijk?
  • Topsoil: project dat onderzoekt hoe de bovenste laag van de bodem kan bijdragen aan klimaatmitigatie.
  • Citycircle: project waarin onder andere wordt onderzocht hoe ontgraven grond beter kan worden ingezet.

Meer weten?

Meer over Interreg en de projecten is te vinden op de website van Interreg.

De nieuwe ronde voor Interreg-projecten (Interreg 2021-2027) start binnenkort.