Werken aan een gezonde bodem

Het gaat slecht met de bodems van Nederland. Bodemdegradatie neemt toe door slecht waterbeheer, veenoxidatie, verstening, vervuiling, erosie en onzorgvuldig, overmatig landgebruik. Het manifest TerrAgenda is een oproep om landdegradatie te stoppen, te werken aan herstel van bodemkwaliteit en om de bodem een stem te geven. Er zijn projecten waarin de kwaliteit van het natuurlijk systeem centraal staat. Er zijn dialogen gestart met landdegradatie als onderwerp. In de podcast Onderaards is de bodem aan het woord.

Duurzame voorbeelden

Er zijn gelukkig al veel voorbeelden van duurzaam en toekomstgericht landgebruik in Nederland. Van landelijke acties zoals het Deltaplan Biodiversiteitsherstel tot het lichten van tegels door burgers in Operatie Steenbreek. En van boeren die werken aan een gezonde bodem met meer organische stof tot gemeenten die hun inrichting en architectuur aanpassen aan een dalende bodem. Ook Rijkswaterstaat werkt samen met het bodem- en watersysteem aan duurzame oplossingen. Bijvoorbeeld in het project Ruimte voor de Rivier, waar hoogwaterveiligheid samen komt met natuur en recreatie. In het project Markerwadden is bodemverstikkend slib uit het Markermeer gebruikt om eilanden en natuurlijke oevers te maken. Zo is een uniek biotoop ontstaan voor de natuur en een fijne plek om te recreëren.