UN Environment Programme (VN-programma)

Het milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP) richt zich op alle VN-activiteiten rondom milieuverbetering. Het programma is in 1972 gestart naar aanleiding van de resultaten van de VN-milieuconferentie van dat jaar.

UNEP stimuleert met name ontwikkelingslanden om milieubeleid op te stellen en te implementeren. Daarnaast speelt UNEP een belangrijke rol in de ontwikkeling van internationale milieuverdragen en -afspraken. Op regionaal en op wereldwijd niveau.

De missie van UNEP is om naties en volkeren te inspireren, te informeren en in staat te stellen hun kwaliteit van leven te verbeteren. Dit door zorg voor het milieu en zonder de toekomstige generaties in gevaar te brengen.

Meer weten?

Meer informatie en activiteiten zijn te vinden op de website van UNEP (Engelstalig).