Uitdampingsrisico's bij VOCL verontreiniging (Memo gemeente Enschede)

In het kader van het implementeren van gebiedsgericht grondwaterbeheer mogen er geen humane risico’s zijn als gevolg van aanwezige bodemverontreiniging. Veelal betreft het verontreinigingen met VOCl. De humane risico’s worden met name veroorzaakt door uitdamping. Tussen de berekende risico’s met Sanscrit en de risico’s in de praktijk op basis van binnenluchtmetingen zit een zeer groot verschil.