Ondersteboven, duurzame herinrichting van verontreinigde bedrijventerreinen, 31-5-2011

Op 31 mei 2011 is het rapport 'Ondersteboven, duurzame herinrichting van verontreinigde bedrijventerreinen' verschenen. Het rapport vormt de afronding van een onderzoek naar duurzame herontwikkeling van verontreinigde bedrijventerreinen. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (nu: Infrastructuur en Waterstaat) heeft de bureaus TTE/BMC gevraagd hierover te adviseren.

Kansen

De op modellen gebaseerde continue groei, werkt niet meer. De daaraan verbonden organisatie- en financieringsvormen kloppen dus ook niet meer. De huidige context van de economische crisis en de demografische veranderingen schept kansen voor een effectieve en duurzame ontwikkeling. over. Het rapport schetst de kaders waarbinnen vanuit lokale initiatieven tot een effectieve en verantwoorde herontwikkeling kan worden gekomen.

Roer om

De vraag die centraal staat in het rapport is: Hoe realiseren en organiseren wij een (nieuw) proces voor de ontwikkeling en exploitatie van braakliggende of verouderde verontreinigde terreinen in stedelijk gebied? Het roer moet om voor de organisatie en de financiering van de herstructurering van verontreinigde terreinen. Dat begint met het stimuleren, enthousiasmeren en faciliteren van de lokaal betrokken partijen.

Ondersteboven is geen handleiding en bevat geen pasklaar, centraal geregisseerd plan. Het rapport geeft een advies hoe anders te denken en te doen. Verschillende thema’s zoals herontwikkeling van brownfields, waardevermeerdering, organiseren en financieren worden nader beschreven.