Platformdag Toezicht Bodem 16 november 2021

Datum
Plaats in agenda
Tijd
10:00 tot
Aanmelddatum
Locatie
BOVAG-huis in Bunnik
Doelgroep

Deze platformdag is bedoeld voor toezichthouders, controleurs en handhavers van omgevingsdiensten, waterkwaliteitsbeheerders en bevoegde gezagen die in de dagelijkse praktijk direct of indirect te maken hebben met het toezicht en/of de bestuursrechtelijke handhaving bij saneringen, hergebruik en bodembeheer. Uiteraard zijn ook beschikkers, vergunningverleners en strafrechtelijke handhavers van harte welkom.

Omschrijving

Op deze 24e platformdag kunt u ervaringen uitwisselen met collega’s en informatie opdoen over de actuele (beleids-)ontwikkelingen in ons vakgebied van toezicht en handhaving op bodem, grond, bagger en bouwstoffen.

In het plenaire ochtenddeel hoort u meer over het 'Programma Verbetering Bodemstelsel' van Infrastructuur en Waterstaat. Dit programma moet leiden tot een verbetering van het Kwalibo-stelsel en gaat ook maatregelen formuleren voor versterking van toezicht en handhaving. Ook wordt ingegaan op de milieurisico’s van de circulaire economie en de dilemma’s die dat met zich meebrengen. Ook de wijzigingen in de nieuwe Regeling Bodemkwaliteit, die gelijk met de Omgevingswet in werking zal treden, komen in het ochtendprogramma aan de orde.

In de middag kunt u aan verschillende workshops deelnemen. Onderwerpen die dan aan de orde komen zijn onder andere:

  • Immobilisatie, wat te doen als een werk zijn functie verliest?
  • Hoe om te gaan met drugsafval?
  • Blockchain-technologie toepasbaar bij ketentoezicht?
  • IBC-werken en AEC-bodemassen
  • Onderzoek Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) naar secundaire bouwstoffen
  • De handreiking voor beleid en toezicht voor asbest op/in de bodem van 'druppelzones' van asbesthoudende daken

We sluiten de platformdag af met een hapje en een drankje.

Kosten

Deelname is gratis. Bij afwezigheid zonder tijdige afmelding wordt €75 in rekening gebracht.

Aanmelden
Bijzonderheden

Het Platform Toezicht Bodem (PTB) gaat er nu vanuit dat deze platformdag op de gebruikelijke manier kan plaatsvinden. Als er bepaalde beperkingen zijn vanwege het coronavirus, dan houdt PTB daar natuurlijk rekening mee. Daarover wordt u dan geïnformeerd.