Advies referentie biologische bodemkwaliteit

De TCB geeft in haar advies aan verheugd te zijn dat er uitvoering is gegeven aan het regeringsvoornemen zoals dat is verwoord in de Beleidsbrief Bodem om meer aandacht te besteden aan het biologisch functioneren van de bodem, naast chemische en fysische aspecten van de bodem. Bovendien waardeert zij het dat er een concreet instrument is ontwikkeld waarmee de bodembiologie op lokale, regionale en nationale schaal onderdeel kan gaan uitmaken van het bodembeheer.