Rapport minimale bodemkwaliteit: gebruiksgerichte benadering vanuit bodemecologie deel 1: metalen

Het rapport geeft de resultaten van een verkenning weer naar de gebruiksfuncties die nog gerealiseerd kunnen worden bij verschillende zware metaalgehaltes in de bodem. Aan deze verkenning was behoefte omdat verwacht mag worden dat functiegerichte bodembeoordeling steeds meer op de voorgrond komt te staan.