Advies bodembescherming en bestrijdingsmiddelen

TCB advies over de toelatingscriteria voor bestrijdingsmiddelen met het oog op effecten op (bodem) organismen. Het advies gaat met name in op de vraag of toetsen kunnen worden gebruikt bij de beoordeling van neveneffecten van bestrijdingsmiddelen in het kader van de toelatingsprocedure en hoe deze neveneffecten dan dienen te worden beoordeeld, uitgaande van de her- stelmogelijkheden van de bodem binnen een redelijke termijn. Gezien het belang van de blootstelling aan bestrijdingsmiddelen bij het veroorzaken van neveneffecten, is ook aandacht besteed aan het gedrag van bestrijdingsmiddelen in de bodem. Daarbij is ingegaan op de criteria met betrekking tot blootstelling, zoals deze zijn verwoord in de Notitie "Milieucriteria ten aanzien van stoffen ter bescherming van bodem en grondwater".