Toepasbaarheid duurzaam stortbeheer

In dit rapport worden de eindresultaten van het project "Verbreding toepassing duurzaam stortbeheer (vtDS)" beschreven.

Dit project is uitgevoerd van oktober 2016 tot 1 december 2018 door de TU Delft en haakt aan bij het project uitvoering Duurzaam Stortbeheer (uDS) wat als doel heeft aan te tonen dat door toepassing van actieve stabilisatie, nazorg op stortplaatsen is te reduceren van oneindig lang naar een periode van 10-20 jaar.

Beeldmerk UP Bodem & Ondergrond