Inventarisatie gebruik instrumentarium ondergrond

Hendriksen Strategie en advies. Doel van deze studie is vaststellen of het huidige instrumentarium, dat invloed heeft op activiteiten in de bodem, toereikend is voor huidig beheer en gebruik van bodem en ondergrond in de regio in afwachting van het instrumentarium onder de Omgevingswet.

De belangrijkste conclusie die kan worden getrokken is, dat het instrumentarium geen beperkende factor is, maar wel het gebruik ervan. Dit geeft aan dat het ontwikkelen van nieuw instrumentarium op dit moment niet noodzakelijk is. Aanbevolen wordt om te focussen op het daadwerkelijk gebruik van het bestaande instrumentarium.

Beeldmerk UP Bodem & Ondergrond