Ondergrond in de omgevingsvisie Friese gemeenten

Aan welke maatschappelijke thema’s hecht je als gemeente belang? Hoe breng je die samen in een Omgevingsvisie? En hoe krijgen bodem en ondergrond daarin een plek? Met die zijn de Friese gemeenten gezamenlijk aan de slag gegaan. “Al zullen de antwoorden op deze vragen voor iedere gemeente anders zijn, de gezamenlijke zoektocht is waardevol voor iedereen”, vertelt Jur Blommers, adviseur bodem en ondergrond van de gemeente Leeuwarden.

In de regioprojecten is nadrukkelijk getracht het anticiperend denken over beleid en maatregelen in relatie tot maatschappelijke opgaven in te brengen. Dit is gedaan door middel van het denken in ’adaptatiepaden’ (maatregelen/strategieën) en ‘knikpunten’ (eindpunt van een maatregel: harde keuzes maken). Voor de Omgevingsvisie is het schetsen van verschillende ’transitiepaden’(waarmee maatschappelijke opgaven worden geadresseerd) belangrijk om zo ook in beeld te krijgen wanneer verandering noodzakelijk is/wordt: dit maakt anticiperen mogelijk.

Beeldmerk UP Bodem & Ondergrond