Instrumenten bodembeheer

Bodem+ ontwikkelt, onderhoudt en implementeert instrumenten ter ondersteuning van de decentrale overheden bij de uitvoering van de bodemsaneringsoperatie, bodembescherming en bodembeheer.

Voor een goede ondersteuning van de lokale uitvoering van bodembeheertaken is goed instrumentarium nodig. Er zijn de afgelopen jaren al diverse instrumenten ontwikkeld. Daarnaast participeert en initieert Bodem+ onderzoek naar nieuwe instrumenten. Belangrijke partners hierbij vormen (naast het ministerie van IenW en de bevoegde gezagen) Deltares, RIVM en SIKB.

Naar bestaande instrumenten (voor):

Wetsinstrumenten Omgevingswet: