Duurzame ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals) (2015)

Wat zijn de SDGs?

De SDGs zijn 17 doelen met 169 subdoelen. Landen werken samen om een einde te maken aan extreme armoede, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering. De streefdatum is 2030.

De SDGs zijn in 2015 door de VN vastgesteld. Inmiddels hebben 193 landen de SDGs ondertekend. De Europese Unie en haar lidstaten horen daarbij. Meerdere Nederlandse provincies en gemeenten hebben zich met de SDGs verbonden.

Wat is de relatie tussen SDGs en de bodem?

De SDGs werken over drie schijven aan de doelen:

  • doelen op het gebied van de biosfeer en het milieu
  • doelen op het gebied van de samenleving/maatschappij
  • doelen op het gebied economie

SDG-subdoel 15.3 gaat specifiek over het tegengaan van landdegradatie en verlies van bodemkwaliteit. Dat betekent dat de manier waarop we het land en de bodem gebruiken in balans is met de geschiktheid en de behoefte van de natuur en de behoeften van mensen.

Doel 15-3: Tegen 2030 de woestijnvorming tegengaan, aangetast land en gedegradeerde bodem herstellen, ook land dat wordt aangetast door woestijnvorming, droogte en overstromingen, en streven naar een wereld die qua landdegradatie neutraal is.

Wat doet Nederland?

In Nederland werken veel mensen en organisaties aan het verwezenlijken van de SDG-doelen. Dit gebeurt op allerlei manieren, via kleine initiatieven tot nationale projecten.

Meer weten?

Meer over deze Duurzame Ontwikkelingsdoelen is te vinden op de site van de Verenigde Naties (Engelstalig). Meer over Nederland en de doelen is te vinden op de site van SDG Nederland.